وبسایت تخصصی مهندس پزشکی
"مهندس پزشک" دستیار مهندس پزشک
0

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
وبسایت تخصصی مهندس پزشکی
وبسایت تخصصی مهندس پزشکی
خراسان - مشهدمقدس-میدان امام رضا(ع)

لیست قیمت ویلچر

ردیف

مدل

نوع محصول

عرض کفی

قیمت(ریال)

۱

pm805

ویلچر کشویی طوقه فلزی توپر

۴۹

تماس بگیرید

۲

pm806

ویلچر کشویی طوقه پلاستیک توپر

    ۴۹

تماس بگیرید

۳

pm807

ویلچر کشویی طوقه فلزی جاپا الومینیوم

۴۹

تماس بگیرید

۴

pm809

ویلچر کشویی طوقه فلزی بادی

۲۸/۱۵۰/۰۰۰

۵

pm808

ویلچر کشویی نیمه ارتوپدی طوقه پلاستیک جاپا الومینیوم

۴۹

موجودنیست

۶

pm900

ویلچر پیستونی برزنتی طوقه پلاستیک

   ۴۸

موجودنیست

۷

pm901s

ویلچرچهار پیستون  طوقه پلاستیک جاپا الومینیوم

۴۶

۲۹/۱۸۰/۰۰۰

۸

pm900M-L-s

ویلچر پیستونی زیر دوبل

۴۶-۴۹-۵۲

۲۶/۳۰۰/۰۰۰

۹

pm1000A

ویلچر  ارتوپدی چهار پیستون طوقه فلزی بادی جاچا الومینیوم 

۴۶

۳۵/۶۵۰/۰۰۰

۱۰

pm1000s-M-L

ویلچر  ارتوپدی زیر دوبل  طوقه فلزی بادی جاچا الومینیوم 

۴۶-۴۹-۵۲

موجودنیست      

۱۱

Pm2000

ویلچر برقی تاشو لاستیک توپر

۴۸

۳۷/۰۹۰/۰۰۰

۱۲

PM5001

ویلچر  ارتوپدی الومینیوم ۲۵

۴۹

۶۵/۲۰۰/۰۰۰    

۱۳

pm3001

ویلچر کودک طوقه۱۲

۳۸

۲۰/۵۳۰/۰۰۰

۱۴

pm3002

ویلچر  ارتوپدی کودک

۳۸

۳۵/۵۴۰/۰۰۰     

۱۵

pm4002

ویلچر حمامی ارتوپدی پشت تاپشت طوقه۶۴

۴۰

۳۵/۵۴۰/۰۰۰

۱۶

pm4001

ویلچر حمامی الومینیوم ثابت

_

۵۱/۵۲۰/۰۰۰

۱۷

pm5000

ویلچر  ارتوپدی الومینیوم 

۴۶

۵۰/۹۵۰/۰۰۰

۱۸

pm7000

ویلچر همراه (حمل بیمار) فلزی 

۴۴-۴۹-۵۲

۳۵/۵۴۰/۰۰۰     

۱۹

pm7001

ویلچر همراه (حمل بیمار) الومینیوم 

۴۶/۵۸۰/۰۰۰

۲۰

pm8000

ویلچر  ارتوپدی بازویی دوبل طوقه اسپورت جاچا لاستیک

۲۷/۸۳۰/۰۰۰     

۲۱

pm8001

ویلچر  ارتوپدی بازویی دوبل طوقه فلزی بادی جاچا الومینیوم

۴۶/۵۸۰/۰۰۰

۲۲

pm1001s

ویلچر  ارتوپدی البرز قدیم دوپیستون اسپورت

۲۷/۸۳۰/۰۰۰     

۲۳

pm6000

واکر الومینیوم تاشو چرخدار

۴۶/۵۸۰/۰۰۰

۲۴

pm6001

واکر الومینیوم تاشو بدون چرخ

۲۷/۸۳۰/۰۰۰     

۲۵

pm810

ویلچر کشویی طوقه فلزی بادی چرخ جلو طرح بادی

۴۶/۵۸۰/۰۰۰

۲۶

pm901

ویلچر  پیستونی زیر دوبل طوقه فلزی بادی

۲۷/۸۳۰/۰۰۰     

۲۷

pm902s

ویلچر چهار پیستون فلزی بادی چرخ جلو پهن دوشاخ الومینیوم

۴۶/۵۸۰/۰۰۰

تماس با ما