وبسایت تخصصی مهندس پزشکی
"مهندس پزشک" دستیار مهندس پزشک
0

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
وبسایت تخصصی مهندس پزشکی
وبسایت تخصصی مهندس پزشکی
خراسان - مشهدمقدس-میدان امام رضا(ع)

آشنایی با ماشین بیهوشی

آشنایی با ماشین بیهوشی

اصول ماشین بیهوشی

 

بیهوشی به صورت فقدان کامل حس درد تعریف میشود.

اصولا عمل جراحی مستلزم بیهوشی یا بیحسی بیماراست که بدون آن عمل جراحی برای بیمارتحمل ناپذیراست.

معمولا داروهای بیهوشی ارتباط مخصوص به سیستم عصبی داشته وباعث میشود بیماراحساس  درد نکند.

 این بی حسی یا عمومی است  یعنی مریض به کلی به خواب عمیق فرورفته وبه هیچ نوع تحریک خارجی جواب نمیدهد و

یا اینکه بوسیله تزریق داروهای بخصوص،فقط درمحلی که باید عمل جراحی آن انجام گیرد احساس درد از بین میرود.

 داروهای بیهوشیً معمولا به صورت استنشاقی وهمراه با اکسیژن تنفسی ازطریق دستگاه بیهوشی وارد سیستم تنفسی بیمارمی شوند.

 داروهایی کهً معمولا به عنوان داروهای بیهوشی استنشاقی استفاده میشوند شامل یک گاز(نیتروساکسیدN2O)وچهارنوع مایع تبخیرشونده(هالوتان-ایزوفلوران-دسفلورانوسوفلوران)هستند.

سیستم بیهوشی

 

سیستم بیهوشی ترکیبی از ماشین بیهوشی وسیستم تنفس بیهوشی میباشد که اجازه رسیدن اکسیژن وهوشبرهای استنشاقی رابه بیمارداده ودرعین حال دی اکسیدکربن بازدمی را خارج میکند.

ماشینهای بیهوشی صرف نظرازکارخانه سازنده دارای اجزاء اصلی مشابهی هستند.این اجزاء شامل:
(۱منشأ گازهای فشرده شده
(۲فلومترها جهت اندازه گیری جریان های مناسبی ازگازها به سیستم تنفس بیهوشی
(۳تبخیرکننده ها یا واپورایزرها جهت تبخیرمایع داروی بیهوشی که به عنوان داروی بیهوشی استنشاقی استفاده میشود.

 ماشین بیهوشی باید مجهزبه وسایلی جهت مانیتورکردن الکتروکاردیوگرام،فشارخون،درجه حرارت،اشباع هموگلوبین شریانی،غلظت دمی وبازدمی اکسیژن ودی اکسیدکربن وگازها وبخارهای داروی  بیهوشی باشد.

منشأ گازهای فشرده:
گازهای استفاده شده دربیهوشی(اکسیژن، نیتروس اکسیدوهوا)ًغالبا ازطریق منبع مرکزی دربیمارستان به دستگاه ماشین بیهوشی میرسد.
گازهایی که ازمنشأمرکزی فراهم میشوند باید دارای فشارنسبی حدود Psi50 باشند تا فلومترروی ماشین بیهوشی عملش رابه درستی انجام دهد.
ماشین بیهوشی همچنین توسط کپسول اکسیژن وکپسول نیتروس اکسید به خصوص درموارد اختلال در رسانیدن گازهای مرکزی، محافظت میشود.

سیستم بیهوشی

فلومترها(جریان سنج ها):
فلومترهای تعبیه  شده روی ماشین بیهوشی باکنترل دقیقی میزان جریان گازوارده به ورودی مشترک گازها  را اندازه گیری میکنند.
اندازه گیری جریان یک  گازبراساس قانونی است که هنگامی که جریانی ازمنطقه ای بامقاومت میگذرد، دربرابر این مقاومت،فشاری به همان نسبت  ایجاد میشود.
جریان گازبه انتهای لوله شیشه ای که  دروضعیت قائم قرار گرفته،وارد میشود وتوپی شناور رابه سمت بالاهدایت می کند.           خط وسط شناور به عنوان واحدی ازنظرجریان گاز برحسب cc/minیاl/minمیباشد.
نسبت بین فشارو جریان براساس شکل لوله وخواص فیزیکی گاز تعیین میگردد.
درابتدا فلومترها درکارخانه برای گازهای موجود  تنظیم میشوند.ازآنجایی که هرگازدارای چگالی وچسبندگی خاصی است ، فلومتربرای دیگرگازها قابل استفاده نیست.

تبخیرکننده ها(Vaporizer):
داروهای بی هوشی تبخیری در درجه حرارت اتاق وفشارجو به فرم مایع هستند.
تبخیرکه تغییرشکل مایع به بخاراست در محفظه بسته ای تحت عنوان تبخیرکننده صورت میگیرد.
روی غلظت بخارناشی ازتبخیرماده بیهوشی که به مریض میرسد، باید دقت و پیش بینی های لازم صورت گیرد.
درتبخیرکننده هااغلب ازفلزی(مس-برنز) استفاده میشود که دارای بیشترین هدایت حرارتی جریان جهت کم کردن اتلاف حرارت باشد.

درنتیجه خروجی تبخیرکنندهً تقریبابه صورت خطی بین۲۵تا۳۰درجه سانتیگراد تغییرمی کند.
تبخیرکننده های فعلی برای تنظیم تبخیر دسفلوران مناسب نیستند چون این داروی بیهوشی تبخیری،فشاربخاری نزدیک به اتمسفر دردمای۲۰درجه سانتیگراد را داراست.
به همین دلیل تبخیرکننده دسفلوران ازطریق حرارت الکتریکی۲۳تا۲۵درجه سانتیگراد گرم شده وسپس توسط تنظیم کننده فشارجهت ایجاد محیطی که قابلیت تبخیرکمتر اما قابل کنترل را به وجود می آورد،تنظیم میشود

به دلیل اینکه مواد بیهوشی باعث کاهش نسبی تنفس شده و عضلات شخص کم تحرک میگردند،لازم است برای رساندن گازها، عملیات تنفس مصنوعی توسط سیستم تنفس بیهوشی(که شامل یک ونتیلاتور اتوماتیک یا آمبوبگ دستی است)صورت گیرد.

سیستم های تنفس  بیهوشی ازاجزایی تشکیل شده اندکه جهت رسانیدن گازهای بیهوشی واکسیژن آزماشین بیهوشی به بیمار نقش گرفته اند.

هوای بازدم محتوی گاز co2توسط  فیلتر مخصوص تصفیه شده و مجددابه مسیر تنفسی بیمار فرستاده میشود ودربعضی مواقع نیز بدون انجام هیچگونه عملیاتی به خارج ازاتاق هدایت میشود.

 دراین وضعیت تعریف سیستم تنفس بیهوشی براساس ترکیب و میزان جریان گازهای ورودی واینکه آیا نفس خود بخودی ویا کنترل شده است،صورت میپذیرد.

 ونتیلاتورماشین بیهوشی ازطریق مکانیکی به وسیله فشرده کردن هوا یا اکسیژن ویا ازطریقه الکتریکی درجهت فشردن کیسه یا دستگاه دم (معادل با بگ ذخیره ای)نقش خود را ایفاء میکند.

 بافشرده شدن دستگاه دم،گازهای بی هوشی واکسیژن به بیمار انتقال می یابد.

مهندس پزشک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما